Disclaimer

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden teksten en foto’s worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze artikelen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Queenofswords.nl .

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze teksten en foto’s liggen bij Queenofswords.nl.  Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze teksten en foto’s is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Queenofswords.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke teksten of foto’s anders aangegeven is.